Europaschool

De Europaschool is dé openbare basisschool in de wijk Slangenbeek. We zijn een kleinschalige school, met een veilige en vertrouwde sfeer, een school met aandacht voor elk kind en zijn talenten. Bij ons mag je zijn wie je bent!

Meer over onze school

Uw kind

Wij willen kinderen helpen in hun ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief en motorisch gebied waarbij overleg en samenwerking met de ouders onmisbaar is. We willen dat onze kinderen zich veilig voelen op school en ze helpen zelfvertrouwen op te bouwen. Ze enthousiasmeren en stimuleren om het voor hen maximale te bereiken. We vinden het belangrijk dat ieder zichzelf kan zijn en dat ieder kind ...

Lees meer

overblijf

Overblijven op de Europaschool Even voorstellen De tussenschoolse opvang op de Europaschool wordt geleid door een aantal overblijfkrachten. De overblijfkrachten zijn iedere schooldag, behalve woensdag, aanwezig van 11.50 uur tot 13.15 uur. De overblijf De groepen 0 t/m 2 blijven over in het meest linkse lokaal aan de kleuterkant. Groepen 3 t/m 5 op het midden pleintje van de school en beide lokalen ernaast en ...

Lees meer

Oudervereniging

Ons doel : Het behartigen van belangen van ouders en hun kinderen die de school bezoeken, in de ruimste zin van het woord.  Verder bieden wij ondersteuning aan het team van leerkrachten bij het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij beheren de ouderbijdragen. Indien noodzakelijk zijn er elk jaar verkiezingen voor zitting in de OV. Alle ouders kunnen zich opgeven als kandidaat. De zittingsduur ...

Lees meer

Foto's

Lees meer