Europaschool

De Europaschool is dé openbare basisschool in de wijk Slangenbeek. We zijn een kleinschalige school, met een veilige en vertrouwde sfeer, een school met aandacht voor elk kind en zijn talenten. Bij ons mag je zijn wie je bent!

Meer over onze school

jaaragenda

jaaragenda november 2018-2019  

Lees meer

Uw kind

Wij willen kinderen helpen in hun ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief en motorisch gebied waarbij overleg en samenwerking met de ouders onmisbaar is. We willen dat onze kinderen zich veilig voelen op school en ze helpen zelfvertrouwen op te bouwen. Ze enthousiasmeren en stimuleren om het voor hen maximale te bereiken. We vinden het belangrijk dat ieder zichzelf kan zijn en dat ieder kind ...

Lees meer

Oudervereniging

Ons doel : Het behartigen van belangen van ouders en hun kinderen die de school bezoeken, in de ruimste zin van het woord.  Verder bieden wij ondersteuning aan het team van leerkrachten bij het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij beheren de ouderbijdragen. Indien noodzakelijk zijn er elk jaar verkiezingen voor zitting in de OV. Alle ouders kunnen zich opgeven als kandidaat. De zittingsduur ...

Lees meer

Foto's

Foto’s geven kleur aan onze communicatie en helpen om te laten zien wat voor school we zijn. Toch hebben wij besloten om voorlopig geen nieuwe foto's op onze website te plaatsen in verband met de nieuwe AVG richtlijnen.Vanaf 25 mei 2018 is de de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’, of ook wel de privacywet ‘AVG’, in gegaan.    

Lees meer