Eind-CITO

Terug
18 april 2017

De Centrale Eindtoets (eind-cito) wordt gemaakt op 18, 19 en 20 april. Jongens en meisjes, heel veel succes de komende week en dan … vakantie!