wereldbol

Visie

Onze visie …

Ik, jij, wij: samen 1!

De Europaschool is dé openbare basisschool, centraal in de wijk Slangenbeek. We zijn een kleinschalige school, met een veilige en vertrouwde sfeer, waar iedereen welkom is! De Europaschool is een school met aandacht voor elk kind en zijn talenten. Bij ons mag je zijn wie je bent. Samen met kinderen, ouders en teamleden zorgen wij voor een fijne school.

Ons motto is niet voor niets:
                       ik, jij wij: samen 1

Een school met: de bibliotheek in school …… en natuurlijk PBS (positive behavior support), waarbij het handelen van de leerkracht gericht is op het positief benadrukken van goed gedrag.

Onze visie 

Wij willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief en motorisch gebied waarbij overleg en samenwerking met de ouders onmisbaar is.
We willen dat onze kinderen zich veilig voelen op school en ze helpen zelfvertrouwen op te bouwen. Ze enthousiasmeren en stimuleren om het voor hen maximale te bereiken. We vinden het belangrijk dat ieder zichzelf kan zijn en dat ieder kind met plezier naar school gaat.
Dit in een sfeer van wederzijds respect.
Een schone, ordelijke, uitdagende, veilige en sfeervolle leer – en leefomgeving is hierbij van groot belang.

Relatie, autonomie, competentie:
Het kind is een sociaal individu en heeft behoefte aan een veilige omgeving waar het een relatie aan kan gaan met anderen.
Het kind is ook een individu, dat met anderen, maar ook zelfstandig en autonoom wil en kan werken.
Het kind is in staat tot verantwoordelijkheid passend bij zijn ontwikkeling en is daarop aanspreekbaar. We gaan voor het maximale in ieder kind en stimuleren talenten.
Het kind is een uniek persoon met een eigen karakter. Door een veilige relatie kan de eigenheid en persoonlijkheid ontwikkeld worden. Daarmee dragen we bij aan kinderen die zich competent voelen.
Bovenstaande kenmerken zijn bepalend voor de opvoeding  en onlosmakelijk verbonden met ons onderwijs. Bij ons pedagogisch handelen in school houden we daar rekening mee.

Het schoolklimaat ondersteunt onze doelen die we met kinderen willen behalen. We spreken positieve verwachtingen uit. We geloven in een positief leerklimaat, waarin warmte, respect en plezier belangrijk zijn.
Het lesgeven is de kern van ons werk. Daarin laten wij ons persoonlijk meesterschap zien.

Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich erkend voelt. Belangrijke pedagogische aspecten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Als we werkelijk handelingsgericht werken, betekent dit ook opbrengstgericht werken.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs;
  • onderwijs op maat geven: differentiëren;
  • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend);
  • een kwaliteitsvolle instructie verzorgen;
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken;
  • samen met de kinderen evalueren (product- en procesgericht).