Integraal Kindcentrum Europaschool

De Europaschool, Smallsteps Serpentine en Spring! Peuterspeelzalen vormen samen het Integraal Kindcentrum (IKC) Europaschool . De intensieve samenwerking heeft als doel kinderen in de wijk een voorziening te bieden waarbinnen de doorgaande lijn in de ontwikkeling van hen centraal staat.
IKC Europaschool biedt kinderdagopvang en BSO, peuterspeelzaalgroepen (met een VVE-aanbod voor leerlingen die op enkele ontwikkelingsgebieden extra ondersteuning nodig hebben) en natuurlijk onderwijs! Dit ruime aanbod biedt voor ouders ruimte om te kiezen dat wat past bij de eigen situatie.

Het contact tussen locatieleiders en intern begeleiders is structureel, zij stemmen het pedagogische en inhoudelijke beleid op elkaar af en zoeken samen naar mogelijkheden om elkaars expertise te benutten en zo voor kinderen optimale ondersteuning te bieden in hun leerproces.

Bent u op zoek naar een aanbod dat past bij uw situatie én nieuwsgierig geworden naar hoe dit vorm krijgt in ons IKC? Loop dan even binnen voor een afspraak!

Smallsteps Serpentine

Spring! Peuterspeelzalen

flyer IKC voorkant 2017

flyer IKC Europaschool achterkant 2017

ikc-website-2 ikc-website-1

Agenda:

Voorstel overlegmomenten:
8 november  16.15 u
– Plan van Aanpak: ouderbetrokkenheid, brede ontwikkeling
– Sint 2016
–       Kerst 2016 (Europaschool heeft het kerstdinertje op woensdag 21 december)
–       Plannen nieuwjaarsborrel
–       PBS
–       Stand van zaken PSZ

10 januari  16.15 u
–       voorleesdagen (25 januari – 4 feb)

28 februari 16.15 u
–       Pasen
–       Koningsspelen

9  mei      16.15 u
–       Afsluiting schooljaar, samen?

De stuurgroep van het kindcentrum bestaat uit:
Marit Toemeungte (Smallsteps Serpentine)
Dicky Hollak (Spring! Peuterspeelzalen Hengelo)
Jaap Winter en Susan Papen (Europaschool)

ikc-website-3