Leerlingenraad

2018/2019
Graag willen wij ons aan u voorstellen. We hebben op school een leerlingenraad sinds 2010. De raad bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

De leden zijn:

Groep 5: Jelle Nijhuis en Lucy Tan

Groep 6: Lika Bont en Jihane Feddahi

Groep 7: Colin van Haeften en Bas Mulder

Groep 8: Julien Slot en Rosalie Baum

 

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Hoe ziet het in de praktijk eruit?
De verkiezingen:
In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar voor nog een jaar.

De eerste vergadering:
De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter, notulist en andere taken (zie bovenstaande taken). De leerlingenraad komt om de 4 á 5 weken ongeveer een uur bij elkaar onder schooltijd. Bij elke vergadering is  een coach vanuit het team én vanuit de ouders (adviseur/begeleider/vraagbaak) aanwezig. Elk lid heeft een mapje gekregen waarin het huishoudelijk regelement en de agenda’s met notulen in kunnen worden bewaard. Dit mapje brengen ze elke vergadering mee.
De klassenvergadering:
De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in de klassenvergadering, die ongeveer één keer per twee weken plaatsvindt. De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.

Algemeen:

 • leden van de leerlingenraad kunnen worden aangesproken;
 • leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën;
 • het team kan bespreekpunten inbrengen;
 • punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of het team;
 • advies geven over het gebruik en de inrichting van het schoolplein;
 • bevindingen geven bij het gebruik van lesmethodes;
 • adviseren bij allerhande festiviteiten in samenwerking met de Oudervereniging;
 • meedenken over afspraken en regels op school;
 • er is een klein budget beschikbaar om ideeën uit te kunnen voeren.