LOES

Ouderbetrokkenheid is binnen de Europaschool een belangrijke pijler. Niet alleen als het gaat om cognitieve ontwikkeling van uw kind, maar juist ook om de sociaal emotionele ontwikkeling. Samen met Ineke Padberg, namens LOES, organiseren wij jaarlijks een aantal contactmomenten voor u. Op deze momenten kunt u op een laagdrempelige manier met haar in gesprek over kleine en grote opvoedvragen. Voor de ouders uit de onderbouw zouden deze gesprekken kunnen gaan over grenzen stellen, samen spelen, tweetalig opvoeden, zindelijkheid, slapen. Voor ouders uit de bovenbouw bijvoorbeeld over de pubertijd, sociale media en vragen rondom seksualiteit.  Via nieuwsbrieven, de website en natuurlijk Facebook wordt u op de hoogte gehouden over wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden. Kijkt u gerust een rond op de site van LOES, hier kunt u al heel veel informatie vinden.

www.loes.nl

telefoonnummer:088-9455710

loeshengelo@wijkracht.nl

i.padberg@wijkracht.nl