Ons doel :

Het behartigen van belangen van ouders en hun kinderen die de school bezoeken, in de ruimste zin van het woord.  Verder bieden wij ondersteuning aan het team van leerkrachten bij het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij beheren de ouderbijdragen.
Indien noodzakelijk zijn er elk jaar verkiezingen voor zitting in de OV. Alle ouders kunnen zich opgeven als kandidaat. De zittingsduur is minimaal 2 jaar.

Voor meer informatie kunt u mailen naar oveuropaschool@gmail.com

Wie zitten er dit jaar (2018/2019) in de Oudervereniging (OV):

Penningmeester:  

 • Maaike Rietman

Secretaris:

 • Sandra Tanke

Voorzitter:

 • Annemieke Admiraal

OV leden:

 • Susanne Jannink
 • Renske Schukkink
 • Marijke Ensink
 • Antoinette Meier
 • Erin Boevink

Mirian Ros en Noël Boes namens het team.

 

Onze activiteiten voor een schooljaar kunnen als volgt zijn:

 1. Kinderboekenweek
 2. Nationaal Schoolontbijt
 3. Sinterklaas
 4. Kerstmis
 5. Pasen
 6. Koningsspelen
 7. Familie uitje
 8. Avondvierdaagse
 9. Afscheid van groep 8

 Overige werkzaamheden: Beheren ouderbijdrage

 

Gedurende het schooljaar komen wij ongeveer 1 x in de 6 weken bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Tevens wordt er regelmatig overleg gepleegd tussen de (voorzitters van de) OV en MR en de directeur van de Europaschool om diverse punten te bespreken.
Vergaderdata van het schooljaar 2018-2019:

 • 17-09-2018
 • 14-11-2018
 • 21-01-2019
 • 13-03-2019
 • 13-05-2019
 • 19-06-2019

 

Notulen OV:
De notulen van de OV vergaderingen zijn openbaar en op verzoek in te zien. Mail hiervoor naar oveuropaschool@gmail.com

Hieronder volgt een korte beschrijving van de activiteiten van een schooljaar, waarbij wij als Oudervereniging het schoolteam ondersteunen.

 • Kinderboekenweek: De kinderboekenweek heeft ieder jaar een thema, de activiteiten sluiten hierop aan.
 • Sinterklaas: Sinterklaas is een van onze vaste activiteiten, waarmee wij al aan het begin van het schooljaar beginnen te plannen. Er worden plannen gemaakt voor het versieren, de strooipieten en uiteraard de aankomst van de sint zelf enz. Tevens worden er presentjes voor de kinderen uitgezocht en ingekocht.
 • Kerstmis: Evenals Sinterklaas is Kerstmis een jaarlijks terugkerende activiteit. De OV zorgt voor de versieringen en het budget voor het Kerstdiner in de klassen. Het Kerstdiner zelf wordt door de ouders en leerkrachten verzorgd, na een daaraan voorafgaande vergadering met de activiteitencommissie van de OV.
 • Pasen: Elk jaar wordt de paasactiviteit verschillend ingevuld. Zo waren er het “traditionele” paasontbijt, vossenjacht, eieren verven en een puzzeltocht. Dit werd zeer enthousiast ontvangen.
 • Koningspelen: De jaarlijks terugkerende Koningspelen hebben wij gekoppeld aan de sportdag die wij voorgaande jaren organiseerden.
 • Avondvierdaagse: Ook dit jaar willen wij weer van de partij zijn. U krijgt te zijner tijd bericht over de opgave en dergelijke. De OV zorgt voor drinken en wat lekkers onderweg.
 • Afscheid groep 8: Elk jaar wordt er een afscheidsavond voor de leerlingen van de groepen 8 georganiseerd. De groepen voeren een musical op.

Tijdens de algemene ouderavond wordt de ouderbijdrage vastgesteld, na stemming. Deze bijdrage wordt gebruikt voor o.a. de activiteiten die de OV organiseert zoals het sinterklaasfeest, kerst en Pasen. De bijdrage kan overgemaakt worden t.n.v. OV Europaschool te Hengelo, rek.nr: NL46SNSB.0773.1783.76 graag voor- en achternaam n klas van uw kind(eren) vermelden.

Tijdens deze ouderavond wordt ook het jaarverslag van de OV en MR besproken, evenals de begroting.

Voor vragen kunt u ons altijd aanspreken op het schoolplein of mailen naar: oveuropaschool@gmail.com