Ons doel :

Het behartigen van belangen van ouders en hun kinderen die de school bezoeken, in de ruimste zin van het woord.  Verder bieden wij ondersteuning aan het team van leerkrachten bij het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij beheren de ouderbijdragen.
Indien noodzakelijk zijn er elk jaar verkiezingen voor zitting in de OV. Alle ouders kunnen zich opgeven als kandidaat. De zittingsduur is minimaal 2 jaar.

Voor meer informatie kunt u mailen naar OV.europaschool@primatohengelo.nl

Wie zitten er dit jaar (2017/2018) in de Oudervereniging (OV):

Penningmeester:  

Bianca Zwik

OV leden:

Anneke Kuiper

Bianca Lancel
Aiëlle Kroezen
Antoinette Meier
Erin Boevink

Anneke Lips

Sandra Tanke

Annemieke Admiraal
Mirian Ros en Anneke Guis namens het team.

Onze activiteiten voor een schooljaar kunnen als volgt zijn:
1.    Algemene Ouderavond
2.    Jubileumweek
3.    Kinderboekenweek
4.    Halloweentocht
5.    Gezond tussendoortje
6.    Nationaal Schoolontbijt
7.    Sinterklaas
8.    Kerstmis
9.    Pasen
10.   Koningsspelen
11.   Avondvierdaagse
12.   Afscheid van groep 8

Overige werkzaamheden:
1. Beheren ouderbijdrage (Bianca)
2. Luizencontrole (Anneke)

 

Gedurende het schooljaar komen wij ongeveer 1 x in de 6 weken bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Tevens wordt er regelmatig overleg gepleegd tussen de (voorzitters van de) OV en MR en de directeur van de Europaschool om diverse punten te bespreken.
Vergaderdata:

 • 13-09-2017
 • 19-10-2017
 • 15-11-2017
 • 25-01-2018
 • 09-04-2018
 • 25-06-2018

Notulen OV:
De notulen van de OV vergaderingen zijn openbaar en op verzoek in te zien. Mail hiervoor naar OV.europaschool@primatohengelo.nl

Hieronder volgt een korte beschrijving van de activiteiten van een schooljaar, waarbij wij als Oudervereniging het schoolteam ondersteunen.

 • Algemene ouderavond: Elk jaar wordt er in het begin van het schooljaar (meestal in oktober) een algemene ouderavond georganiseerd. Tijdens deze ouderavond wordt het jaarverslag van de OV en MR besproken, evenals de begroting. Tevens wordt de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar vastgesteld (na stemming). Wij doen ons best hieraan een interessante inhoud te geven met bijvoorbeeld een thema, naast de algemene informatie. Mocht u hiervoor ideeën hebben, laat het ons weten.
 • Kinderboekenweek: De kinderboekenweek heeft ieder jaar een thema, de activiteiten sluiten hierop aan.
 • Sinterklaas: Sinterklaas is een van onze vaste activiteiten, waarmee wij al aan het begin van het schooljaar beginnen te plannen. Er worden plannen gemaakt voor de versieravond, de strooipieten en uiteraard de aankomst van de sint zelf enz. Tevens worden er presentjes voor de kinderen uitgezocht en ingekocht.
 • Kerstmis: Evenals Sinterklaas is Kerstmis een jaarlijks terugkerende activiteit. De OV zorgt voor de versieringen en het budget voor het Kerstdiner in de klassen. Het Kerstdiner zelf wordt door de ouders en leerkrachten verzorgd, na een daaraan voorafgaande vergadering met de activiteitencommissie van de OV.
 • Pasen: Elk jaar wordt de paasactiviteit verschillend ingevuld. Zo waren er het “traditionele” paasontbijt, vossenjacht, eieren verven en een puzzeltocht. Dit werd zeer enthousiast ontvangen. Over de invulling van Pasen dit schooljaar wordt nog volop nagedacht. Ook hiervoor zijn ideeën welkom!
 • Koningspelen: De jaarlijks terugkerende Koningspelen hebben wij gekoppeld aan de sportdag die wij voorgaande jaren organiseerden.
 • Avondvierdaagse: Ook dit jaar willen wij weer van de partij zijn. U krijgt te zijner tijd bericht over de opgave en dergelijke. De OV zorgt voor drinken en wat lekkers onderweg.
 • Afscheid groep 8: Elk jaar wordt er een afscheidsavond voor de leerlingen van de groepen 8 georganiseerd. De groepen voeren een musical op.
 • Luizencontrole: De luizencontrole is een vast onderdeel van de OV. Indien mogelijk, wordt iedere woensdag na een vakantieperiode een luizencontrole ingepland.

Tijdens de algemene ouderavond wordt de ouderbijdrage vastgesteld, na stemming. Deze bijdrage wordt gebruikt voor o.a. de activiteiten die de OV organiseert zoals het sinterklaasfeest, kerst en pasen. De bijdrage kan overgemaakt worden t.n.v. OV Europaschool te Hengelo, rek.nr: NL65ABNA0590391054.

Voor vragen kunt u ons altijd aanspreken op het schoolplein of mailen naar:
OV.europaschool@primatohengelo.nl