Overblijven op de Europaschool

Even voorstellen
De tussenschoolse opvang op de Europaschool wordt geleid door een aantal
overblijfkrachten. De overblijfkrachten zijn iedere schooldag, behalve woensdag, aanwezig van 11.50 uur tot 13.15 uur.

De overblijf
De groepen 0 t/m 2 blijven over in het meest linkse lokaal aan de kleuterkant. Groepen 3 t/m 5 op het midden pleintje van de school en beide lokalen ernaast en groep 6 t/m 8 zit boven.
· Per groep zijn er meerdere overblijfkrachten aanwezig, waarvan er 1 een presentielijst heeft.
· Mocht een kind wel op de lijst staan, maar niet aanwezig zijn, wordt er contact met de ouders opgenomen.

· Van 12.00 uur tot 12.20 uur wordt er aan tafel gegeten en gedronken. De kinderen dienen zelf eten en drinken mee te nemen. Na de lunch, wanneer het weer dat toelaat, spelen ze op het plein. Tijdens het spelen houden overblijfkrachten toezicht op de leerlingen. Als het regent worden de kinderen bezig gehouden met spelletjes, knutselen, tekenen, enz.
· Bij het buiten spelen is het kleuterplein alleen voor de kinderen van groep 0 t/m 2 en het grote plein voor de groepen 3 t/m 8. Ook het grasveld naast de school kan worden gebruikt door de groepen 5 t/m 8.

· Vermeld op tassen, broodtrommels en drinkbekers de voor- en achternaam van uw kind.
N.b. van 12.15 uur tot 13.05 uur is het schoolplein alleen toegankelijk voor leerlingen van de overblijf. Wij verzoeken ouders van leerlingen die niet overblijven daarom dringend om hun kind niet te vroeg naar school te laten gaan. Dit in verband met het overzicht op de overblijfkinderen.

Aanmelden en betalen
Uw kind(eren) kunt u via secretariaat.europaschool@primatohengelo.nl aanmelden voor de overblijf, duidelijk vermelden naam, klas, datum van incidentele overblijven of datum van incidenteel niet overblijven. Ook wijzigingen in vaste overblijfdagen kunt u via dit mail adres doorgeven. Ook hangen er intekenlijsten voor incidenteel overblijven op het prikborden bij de hoofdingang, de zijingang en op het prikbord bij de kleuteringang.

N.b. vergeet niet uw kind aan te melden (wij passen hier de hoeveelheid overblijfkrachten op aan) of af te melden (anders gaan wij op zoek naar uw kind !)

De kosten per overblijfmoment zijn € 1,75 per keer of €15,00 voor een ’10-rittenkaart’ (s.v.p. gepast in zakje of enveloppe in de broodtrommel van het kind meegeven) of €15,00 voor een ’10-rittenkaart’. Als de kaarten vol zijn wordt u via email verzocht een nieuwe overblijfkaart aan te schaffen.