Sociaal cohesieve school

Hoe was de start? Een aantal jaren geleden heeft de Europaschool meegedaan in een project met de pabo Edith Stein (nu Saxion lerarenopleiding Hengelo) samen met andere openbare scholen uit Almelo en Enschede. Het project ging over sociale cohesie op een openbare basisschool en hoe daar vorm aan werd gegeven.

Wat is sociale cohesie? Sociale cohesie heeft inhoudelijk veel raakvlak met het uitdragen van actieve pluriformiteit. Je wilt bij actieve pluriformiteit behalve aandacht en respect hebben voor verschillen ook verbindingen leggen tussen mensen, bruggen bouwen en leren van elkaar. Kortom het kan je als mens verrijken. Je bent deel van een geheel en dit is ook zo wanneer je werkt aan sociale cohesie. Actieve pluriformiteit in de praktijk brengen betekent onder meer kinderen stimuleren met elkaar van gedachten te wisselen, hun mening te geven en vragen te stellen. Een openbare school vormt kinderen, maar niet vanuit één tot in details vastgelegde visie op mens en samenleving. Ieder kind krijgt de ruimte eigen waarden en normen in contact met anderen te ontwikkelen. (bron: Met lef een cohesieve basisschool ontwikkelen!, 2008)

Wat vraagt dit van de leerkracht? Een pedagogisch competente leerkracht binnen het openbaar onderwijs gaat uit van menselijke waardigheid, pluriformiteit en democratie als belangrijkste waarden. Hij of zij zorgt ervoor dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan, verantwoordelijkheid nemen naar elkaar, moreel gedrag oefenen en een eigen morele verantwoordelijkheid ontwikkelen.(Bron: ‘Daarom! openbaar onderwijs verbindt’, 2009.)
Hoe is de stand van zaken nu? Vanuit dit project werken we inmiddels al een aantal jaren met de klassenvergadering en een leerlingenraad vanaf groep 5 (zie ook de website van de Europaschool; kopje leerlingenraad 2012-2013). Tevens is er tijdens dit project een methode ontwikkeld: ‘Heb ’t lef’ (een levensbeschouwingsmethode voor het openbaar onderwijs). Deze methode is opgenomen in het jaarrooster en bevorderen op die manier ook de sociale cohesie op de Europaschool.

leergeschiedenis_cohesie