Verkeerscommissie

Hallo,

 

Wat doet onze verkeersouder, dhr Bos?
Een verkeersouder is de contactpersoon tussen ouders, school en derden zoals, bijvoorbeeld, de gemeente, politie en wijkverenigingen. Hij of zij praat mee binnen de school over de mogelijke verbetering van de verkeersveiligheid.

Verkeersouders betrekken zoveel mogelijk de andere ouders bij hun werk en maken zich sterk voor goed verkeersonderwijs en veilige schoolroutes. Een verkeersouder kan dit nooit alleen. Hij of zij doet dit in samenwerking met de directie, het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Verder werkt de verkeersouder samen met de wijkagent als het gaat om voorlichting of gastlessen. Andere belangrijke contacten zijn de verkeersouders van andere scholen, wijkbureaus, bewonersgroepen, wijkcentra en natuurlijk de gemeente als het gaat om infrastructurele maatregelen, zoals het aanleggen van een fietspad of het veiliger maken van een kruising.
Verkeerschaos rond de school veranderen.

Een van de problemen die verkeersouders in het hele land aanpakken, is het haal- en brenggedrag van ouders. Omdat velen hun kinderen met de auto wegbrengen, zorgen zij voor een ware verkeerschaos rond scholen. Om ouders VVN-site: klik op campagnes en Op voeten en fietsen

Veilig Verkeer Nederland

Kortom een leuke en boeiende bijdrage aan de veiligheid van uw kind.

Als u nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u ons bereiken via het e-mailadres:
secretariaat.europaschool@primatohengelo.nl